Całoroczna kontrola klimatu
kontrola klimatu

Ogrzewanie nadmuchem ciepłego powietrza

Niskie rachunki za ogrzewanie, efekt błyskawicznego ciepła w domu, świeże i nawilżone powietrze, instalacja niesprawiająca problemów technicznych to oczekiwania każdego z nas wobec systemu grzewczego w naszym domu lub pomieszczeniach, w których spędzamy dużo czasu. W odpowiedzi na te oczekiwania pragniemy zaprezentować rozwiązanie - ogrzewanie nadmuchem ciepłego powietrza. Od lat jesteśmy specjalistą w dziedzinie instalacji ogrzewania nadmuchowego, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) oraz gruntowych wymienników ciepła (GWC) świadcząc usługi w zakresie projektowania, sprzedaży, montażu i serwisu. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, pozwalamy sobie przybliżyć atuty naszego systemu grzewczego.

Dlaczego ogrzewanie nadmuchowe?

W tradycyjnych centralnych ogrzewaniach podgrzewanym medium pośrednim jest woda, która rozprowadzana do grzejników nagrzewa je. Następnie grzejniki oddają energię cieplną do pomieszczeń. O ile w nowoczesnych ogrzewaniach wodnych czas nagrzania małej ilości wody w systemie i kaloryferach jest krótki, to sam proces przekazywania energii do pomieszczeń jest długi - wynosi od kilku do kilkunastu godzin. Oto najkrótsza zasada działania systemu ogrzewania wodnego...

Zamiast montować instalację rozprowadzającą ciepłą wodę do grzejników, następnie czekać na ich nagrzanie, dalej przekazanie ciepła na ogrzanie pomieszczeń, wystarczy ogrzewać dom napełniając go po prostu ciepłym powietrzem, co zapewni zastosowanie ogrzewania nadmuchowego - bardzo popularnego w USA i Kanadzie. W Polsce ten nowoczesny system grzewczy staje się z roku na rok coraz bardziej znany.

Zalety ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza:

 • dużo efektywniejsze niż centralne ogrzewanie wodne, znacznie skracające czas ogrzewania wyziębionego domu. Od rozruchu pieca do odczuwalnej zmiany temperatury potrzeba od kilku do kilkunastu minut,
 • ułatwia aranżację wnętrz, dzięki wyeliminowaniu grzejników,
 • mniej zawodne od tradycyjnego c.o., ponieważ w instalacji nie stosuje się wody. Żaden z elementów instalacji nie jest narażony na korozję, zamarzanie, odkładanie kamienia ani przecieki,
 • gwarantuje całoroczną kontrolę nad mikroklimatem wnętrza przy niskich kosztach eksploatacji,
 • sprawdza się zarówno w budynkach drewnianych, jak i murowanych,
 • wysoka sprawność pieców nadmuchowych (ogrzewane powietrze jest chłodniejsze od wody grzejnej w tradycyjnych instalacjach c.o.),
 • sprawność ogrzewania nie ulega zmianie nawet po kilkudziesięciu latach,
 • umożliwia rozbudowę o filtrację, jonizację, nawilżanie, klimatyzację, odzysk oraz czerpanie ciepła z gruntowego wymiennika ciepła,
 • umożliwia rozprowadzenie ciepłego powietrza po budynku z kominka,
 • umożliwia zaprogramowanie żądanej temperatury w ciągu dnia i nocy.

Jak to działa?

Powietrze zanim trafi do pieca nadmuchowego (gazowego, olejowego, elektrycznego lub pompy ciepła powietrze-powietrze) przechodzi przez czerpnię wewnętrzną lub zewnętrzną i filtr włókninowy - urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powietrze i miesza je z ochłodzonym powietrzem powracającym (przez czerpnię wewnętrzną) z ogrzanych pomieszczeń.

zasada działania

(rys. Krzysztof Rodak / Ładny Dom)

1 - gazowy, olejowy lub elektryczny piec nadmuchowy
2 - włókninowy i elektrostatyczny filtr powietrza
3 - klimatyzator (część wewnętrzna - chłodnica)
4 - nawilżacz powietrza
5 - przepustnica czerpni zewnętrznej
6 - czerpnia zewnętrzna
7 - klimatyzator (część zewnętrzna)
8 - termoregulator
9 - komin odprowadzający spaliny
10 - kanały doprowadzające powietrze do pomieszczeń
11 - czerpnia wewnętrzna
12 - kanał "zetowy"
13 - kratki nadmuchowe z przepustnicami
14 - kanał wentylacji grawitacyjnej

 

Następnie powietrze ogrzewa się w wymienniku pieca i rozprowadzane jest systemem kanałów wentylacyjnych, zakończonych kratkami nadmuchowymi z przepustnicami do poszczególnych pomieszczeń. Przepustnice na kratkach służą do regulacji ilości wypływu powietrza. Ze względu na fakt, że kratki nadmuchowe lokalizowane są w poszczególnych pomieszczeniach wzdłuż ścian zewnętrznych, a czerpnia wewnętrzna w centralnej części budynku, nadmuchiwane powietrze miesza się i cyrkuluje. Nie występują więc lokalne różnice w temperaturze, co pozwala na otrzymanie komfortu cieplnego. Ewentualna nadwyżka powietrza w domu usuwana jest istniejącymi przewodami instalacji grawitacyjnej. Czas rozruchu ogrzewania powietrznego, do momentu odczuwalnej zmiany temperatury, wynosi w praktyce od kilku do kilkunastu minut. Pozwala to na skrócenie czasu ogrzewania obiektu. Do sterowania pracą pieca nadmuchowego służy termoregulator programowalny. Umieszczony jest on zwykle w centralnej części budynku, gdzie nie występują chwilowe różnice temperatur, związane np. z częstym otwieraniem drzwi wejściowych. Dzięki niemu w ogrzewanym obiekcie utrzymywana jest żądana, zaprogramowana temperatura.

System nadmuchowy, wykorzystując czerpnię zewnętrzną, umożliwia pełną wentylację obiektu. Może pracować w recyrkulacji lub przy użyciu świeżego powietrza, którego jest w stanie wtłoczyć do budynku około 2-3 tys. m3 w ciągu godziny. Bywa to bardzo przydatne przy złych warunkach atmosferycznych lub w czasie przebywania dużej grupy osób w pomieszczeniach.

System ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza można wyposażyć w chłodzenie, filtrowanie i nawilżanie oraz rozbudować o rekuperację i gruntowy wymiennik ciepła.

Materiał

Proponujemy Państwu realizację instalacji ogrzewania nadmuchowego kanałami najnowszej generacji. Ich konstrukcję stanowi płyta z pianki poliuretanowej o grubości 20mm pokryta obustronnie folią aluminiową. Tego typu przewód zapewnia tłumienie hałasów, maksymalną szczelność instalacji, bardzo dobrą izolacyjność cieplną oraz charakteryzuje się wysoką odpornością na wnikanie wilgoci w jego konstrukcję. Zamiennie wykonujemy również kanały nadmuchowe z płyty Climaver. Jest to sztywna płyta wykonana z włókien szklanych połączonych żywicą termoutwardzalną, pokryta od strony zewnętrznej folią aluminiową, zbrojona siatką z włókna szklanego, stanowiącą barierę powietrzną. Od strony przepływającego strumienia płyta pokryta jest woalem szklanym bezbarwnym lub w kolorze czarnym.

Kratki nadmuchowe instalowane są w posadzce pod oknami lub w suficie nad oknami - czyli w miejscach, gdzie straty ciepła są największe. Istniej również możliwość instalacji ich w ścianach wewnętrznych budynku na wysokości ok. 20cm od posadzki. Prędkości powietrza wychodzącego z kratek nawiewnych są niewielkie - nie przekraczają 1,5m/s. Oznacza to, że nie są odczuwalne jakiekolwiek jego podmuchy ani szumy, a dzięki izolacji kanałów wentylacyjnych nie przenoszą się dźwięki pomiędzy pomieszczeniami.

Pozostałe elementy systemu to:

 • podgrzewanie powietrza - piece gazowe kondensacyjne, olejowe, elektryczne lub pompy ciepła typu powietrze-powietrze
 • filtrowanie - oczyszczanie powietrza
 • nawilżanie - specjalne nawilżacze zapewniają komfortowy klimat
 • chłodzenie - czyli klimatyzacja
 • rekuperacja - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Podgrzewanie powietrza

Urządzeniem odpowiedzialnym za podgrzewanie powietrza jest piec nadmuchowy (gazowy, gazowy kondensacyjny, olejowy, elektryczny lub pompa ciepła typu powietrze - powietrze).

Wszystkie piece nadmuchowe pracują na prąd jednofazowy, pobierając moc od 373 do 559W (z wyłączeniem urządzeń elektrycznych, których pobór mocy jest ściśle związany z wydajnością energetyczną). Najwyższą sprawność energetyczną osiągają kondensacyjne piece nadmuchowe - odzyskując ciepło z kondensacji pary wodnej ze spalin. Temperatura spalin wychodzących z tego typu urządzeń nie przekracza 30°C.

Filtrowanie powietrza

Każdorazowo przed wejściem do pieca nadmuchowego powietrze przedostaje się przez filtr włókninowy, którego zadaniem jest wyłapywanie zanieczyszczeń. Dodatkowo instalowany jest filtr elektrostatyczny. Zapewnia on ujemną jonizację powietrza oraz eliminuje najmniejsze zanieczyszczenia (do 0,0001 mm), takie jak wirusy, bakterie, roztocza, grzyby, kurz domowy, dym papierosowy, kuchenny, substancje smoliste, pyłki alergenne, które są niemożliwe do usunięcia przy użyciu filtrów mechanicznych. Filtry powietrza dostarczają ulgi wszystkim cierpiącym alergikom, a powietrze w pomieszczeniach jest zdecydowanie czystsze aniżeli w tradycyjnych systemach grzewczych. Użytkownik musi jednak pamiętać, że co 2-3 miesiące należy odkurzyć filtr włókninowy, a dwa razy w roku wymienić go na nowy. Wkłady filtra elektrostatycznego należy myć pod bieżącą wodą lub w zmywarce co najmniej 2 razy w sezonie.

Nawilżanie powietrza

Przy ogrzewaniu powietrzem stosowane są proste bezobsługowe i skuteczne urządzenia do nawilżania powietrza. Centralny nawilżacz powietrza montowany jest na głównym kanale rozprowadzającym ogrzane powietrze. Gwarantuje on automatyczną kontrolę wilgotności w całym obiekcie. Tak więc w domach z ogrzewaniem powietrznym nie istnieje problem suchego powietrza, znany użytkownikom wodnej instalacji grzewczej. Stosowane przy centralnych ogrzewaniach grzejnikowych sposoby nawilżania powietrza przez zawieszenie lub ustawienie na grzejnikach pojemników z wodą można porównać, pod względem skuteczności, do noszenia wody ze studni przy użyciu szklanki.

Chłodzenie powietrza

Chłodzenie pozwala na komfortową i ekonomiczną klimatyzację całego obiektu przy minimalnym nakładzie finansowym, jako że dodawany jest jedynie moduł chłodzący do już istniejącego systemu, wykorzystując jego wspólne elementy.

W skład modułu chłodzącego wchodzą:

 • skraplacz (agregat sprężarkowy)
 • parownik (chłodnica)
 • przewody czynnika chłodniczego