Całoroczna kontrola klimatu
kontrola klimatu

Rekuperacja

Rekuperacja jest to wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. System rekuperacyjny zastępuje wentylację grawitacyjną, dostarcza świeże powietrze do budynku oraz pozwala na odzyskanie części ciepła z powietrza usuwanego z budynku.W systemie wentylacji mechanicznej strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie mieszają się ze sobą. Proces ten odbywa się za pomocą rekuperatora-centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Powietrze jest nawiewane i wywiewane poprzez system przewodów (kanałów) wentylacyjnych. Rekuperacja zapewnia prawidłowy obieg powietrza w budynku, optymalny jego rozkład w pomieszczeniach, filtrację powietrza oraz usuwanie nieprzyjemnych zapachów i wilgoci.

Czytaj dalej