Całoroczna kontrola klimatu
kontrola klimatu

Rekuperacja

Projektując energooszczędny budynek niestety często zapomina się o tym, że będą w nim mieszkać ludzie potrzebujący odpowiedniej ilości świeżego powietrza, niezbędnego do zdrowego życia. Poprawienie złego samopoczucia osób przebywających w takim budynku niesie ze sobą dodatkowe koszty związane z modernizacją, bądź zwiększonym zużyciem energii na wentylację. By uniknąć takich błędów, radzimy już na etapie projektu domu uwzględnić zastosowanie w nim energooszczędnej wentylacji, a taką zapewni wybór wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji.

Dlaczego wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła?

Decydując się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, dostarczamy świeże powietrze w sposób zapewniający komfortowe parametry mikroklimatu wewnętrznego, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Zastosowanie rekuperatora, który zapewnia wymianę ciepła pomiędzy powietrzem usuwanym a powietrzem świeżym, eliminuje straty ciepła usuwanego bez kontroli wentylacją grawitacyjną ponad dach.

Zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła:

  • filtruje powietrze (mniej kurzu w budynku),
  • skutecznie usuwa przykre zapachy,
  • nie występują przewiewy,
  • likwiduje hałas uliczny,
  • eliminuje nadmierną ilość pary wodnej z pomieszczeń (ochrona konstrukcji budynku),
  • umożliwia stały dopływ świeżego powietrza,
  • gwarantuje znaczną oszczędność w kosztach ogrzewania,
  • umożliwia rezygnację z budowania niektórych przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej.

 

Więcej informacji na www.rekuperacja.net i www.rekuperatory.net